มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนต่างได้ดังนี้

รายละเอียดกองทุนกดดูที่นี่

วิธีการบริจาคโอนเงินเพื่อบริจาคตามกำลังศัทธาที่

บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม เลขที่ 022-1-06738-8

พร้อมส่ง Fax. ใบนำฝากธนาคาร

>

เขียน ชื่อ - สกุล - ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ วงเล็บชื่อกองทุนที่ท่านต้องการร่วมบริจาค

ส่งมาที่ Fax. 02-2357337

 

copyright @ 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินเลขที่ 190 ถนน สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500